Co s nalezenou kočkou?

Rady pro majitele zatoulané kočky/kocoura

  • hledaného kočičáka přidáme do alba na facebooku, je potřeba zaslat přesné informace, tzn. místo, datum ztráty, přidat tel. kontakt a kvalitní fotografii!
  • vytvořte letáčky s barevnou fotkou a rozvěste je v okolí místa ztráty (pouhý text s informací kolemjdoucí nezaujme, proto doporučujeme zajistit barevný tisk)
  • poptejte se u městské policie či starosty obce, zda někdo nehlásil nález kočky/kocoura
  • na katastru Českých Budějovic kontaktujte pracovnice Centra pro ochranu zvířat Magistrátu města Č. Budějovice ZDE případně se obraťte na městskou policii (156)
  • v jiných městech a obcích kontaktujte starostu, který může mít smlouvu např. s Animal Rescue - Odchytová služba a útulek, a tak se Váš kočičák může nacházet v jejich útulku
  • hledejte, pátrejte, počítejte s tím, že kočičák může být vyděšený a někde schovaný, proto je vhodné pátrat pozdě večer nebo brzo ráno, kdy se vše kolem uklidní. Prohledejte i zákoutí v domě - stalo se, že zatoulaná kočička se nějakým způsobem dostala zpět do domu a byla schovaná za výtahem v paneláku.

Co dělat v případě nálezu kočky?

Mějte na paměti, že ne každá kočka, která kolem vás projde, musí být za každou cenu zatoulaná! Spousta lidí má kočky na zahradách a je jasné, že se potulují po okolí. Než nějakou kočku necháte odchytit, raději se poptejte, zda někomu nepatří. Pokud je ale zraněná nebo vypadá nemocně, neváhejte a nebuďte lhostejní! VŽDY v první řadě kontaktujte MĚSTSKOU POLICII nebo STAROSTU OBCE a NENECHTE SE ODBÝT, mohou vám tvrdit, že odchyt koček nedělají atd. Odchytit kočku (jakékoliv zvíře) ze zákona musí! Řada obcí na českobudějovicku má smlouvu s odchytovou službou a útulkem Animal rescue - zde je mapa jejich působnosti: https://novy.animal-rescue.cz/mapa-pusobnosti/

Na katastru Č. Budějovic je možné rovnou kontaktovat pracovnice Centra pro ochranu zvířat Magistrátu města Č. Budějovice: ZDE nebo městskou policii (156)

Pokud najdete opravdu malé kotě/koťata a není jiná možnost než postarat se o něj/ně, pak vám bude ku pomoci průvodce péčí o osiřelá koťátka, který sepsala naše depozitářka, odkaz ZDE.

Možnost kontaktovat neziskovou organizaci nechte až jako poslední... Téměř všechny neziskové organizace mají značně omezenou kapacitu (Kočky Č. Budějovice nemají útulek - provozují tzv. domácí depozita!) a nemají povinnost nalezenou kočičku přijmout. Téměř po celý rok máme dlouhý pořadník zvířat na příjem 🙁

Kdo má tedy povinnost postarat se o opuštěná a toulavá zvířata?

(převzato z https://www.animal-rescue.cz)
Od počátku roku 2014 vstoupil v platnost nový Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb. který říká: „Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno“. Pokud tedy není možné určit vlastníka, nebo toho, komu se pes ztratil a zvíře mu předat, musí nálezce oznámit nález zvířete obci, na jejímž území se zvíře našlo. Nálezce není povinen zvíře odchytávat, postačuje pouhé oznámení. Nekvalifikovaný odchyt by mohl způsobit utrpení nebo ohrozit zdraví či život zvířete i člověka. Obecní úřad pak má povinnost se o toulavé zvíře postarat „jako řádný hospodář, dokud se jej neujme vlastník“. Nálezce se může s obcí domluvit na tom, že si zvíře ponechá v péči. V takovém případě se stane jeho vlastníkem, pokud se do 2 měsíců od vyhlášení nálezu nepřihlásí původní majitel. Kdo nález neoznámí a ponechá si nalezené zvíře, vystavuje se možnosti postihu podle Zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, nebo podle Zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákon, v platném znění.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram