Podmínky adopce

Podmínky pro zájemce o adopci kočky

Zájemce o kočku si zvíře odnese pouze v případě, že se nebude jednat o zprostředkované umístění a v den adopce bude mít přepravku s bezpečným uzavíráním, aby zvíře nemohlo při přepravě utéct. Do nového domova je zvíře předáváno na základě smlouvy, která vymezuje práva a povinnosti osvojitele. Osvojitel je povinen umožnit zástupci předávající organizace kontrolu zvířete. 

S osvojitelem zvířete jsou probrány podmínky, které může zvířeti poskytnout. Při předání kočky se osvojitel zavazuje ke kastraci (pokud již zvíře není kastrované) a k tomu, že pokud se o zvíře nebude moci v budoucnosti starat, vrátí je do péče pečovateli, od kterého zvíře převzal, pokud se nedomluví jinak. Během následujících 2 měsíců po předání zvířete je osvojitel povinen podat 1x za měsíc zprávu o tom, jak se zvířeti v novém domově daří a to buď telefonicky nebo e-mailem. Všechny kočky (včetně koťat) jsou vždy odčervené a prošly veterinární prohlídkou.

Náklady na každou jednotlivou kočku jsou poměrně veliké. Pro přehled dáváme orientační ceny za nejčastější veterinární úkony a přípravky.

kastrace kočky800 - 1 500 Kč
kastrace kocoura500 Kč
základní očkování - trojkombinace bez vztekliny300 - 400 Kč
Probican, Probicol (probiotika)200 Kč
odčervovací pasta Flubenol (pro koťata)200 Kč
odčervovací tableta Cestal50 Kč
přípravek Advocate, Stronghold (léčba svrabu)300 Kč
přípravek Frontline, Fypryst (odblešení)200 Kč
vyšetření krve, stolice400 - 1 000 Kč
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram